Asbestvragen

Algemeen

Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur gevormde mineralen. Asbest is opgebouwd uit hele kleine, naaldachtige vezels die je met het blote oog niet kunt zien.

 

In welke vormen kan ik asbest tegenkomen?

Asbest kunt u in twee vormen tegenkomen: hechtgebonden asbest en niet- hechtgebonden asbest.

Bij hechtgebonden asbest zitten de asbestvezels stevig vast in het materiaal. Is het materiaal in goede staat en wordt het niet bewerkt of gesloopt? Dan komen er nauwelijks vezels vrij en levert het geen acuut gevaar op. Hechtgebonden asbest hoeft u meestal niet direct te laten verwijderen.

Bij niet-hechtgebonden asbest zitten de asbestvezels niet vast aan het materiaal. De vezels kunnen dan gemakkelijk vrijkomen. Daardoor zijn de gezondheidsrisico’s veel groter en zijn maatregelen nodig.

Wat zijn de eigenschappen van asbest?

Asbest bestaat uit vezels die zich kenmerken door een zeer grote trekvastheid, slijtvastheid en stijfheid. Ook is asbest bestand tegen zuren.

Bron

Welke soorten asbest zijn er?

Er zijn zes hoofdvormen, waarvan er vaak drie zijn toegepast: chrysotiel, amosiet en crocidoliet. Deze vormen zijn ook bekend als wit, bruin en blauw asbest.

Chrysotiel (‘wit asbest’) is veruit het meest toegepast (ruim 90%), maar ook van amosiet (‘bruin asbest’) encrocidoliet (’blauw asbest’) (samen 10%) zijn in behoorlijke hoeveelheden in verschillende producten op de markt gebracht. Chrysotiel bestaat uit bundels van opgerolde holle vezels. De kristallen van crocidoliet enamosiet vormen lange dunne, massieve naalden.

Hoe kom ik erachter of een bepaald product asbesthoudend is?

De enige manier om zekerheid te krijgen is een materiaalanalyse te laten doen door een laboratorium. Aan de buitenkant van een product is vaak niet te zien of het asbesthoudend is. U kunt hiervoor een deskundig adviesbureau of een geaccrediteerd laboratorium inschakelen.

Waar kan ik asbest in en om het huis tegenkomen?

Tot 1994 werd asbest regelmatig toegepast in en om huizen, vaak in de vorm van asbesthoudend cement. Maar ook oude huishoudelijke apparaten, zoals strijkijzers, kunnen asbest bevatten.

Voor voorbeelden raadpleeg de asbestwegwijzer of de afbeeldingen van asbesttoepassingen op de website van Kenniscentrum InfoMil.

Welke veel voorkomende asbesttoepassingen zijn er?

Veel voorkomende asbesttoepassingen:

  • Asbest in cement:
    cementplaten met asbest zitten meestal in gevels, het dakbeschot, in en rondom schoorstenen en in of bij cv-installaties. Deze platen zitten vaak op galerijen van flats en als golfplaat op schuren en garages.
  • Asbest in vinylzeil:
    in sommige soorten vinylzeil en harde vinyltegels komt asbest voor. Het gaat dan om zeil en tegels gemaakt tussen 1963 en 1983. Ook de in die tijd gebruikte lijm kan asbest bevatten.
  • Asbest in oude huishoudelijke apparaten:
    asbest kan voorkomen in oude huishoudelijke apparaten die warmte uitstralen of aan warmte worden blootgesteld. Bijvoorbeeld haardrogers, strijkijzers en warmhoudplaatjes.

Voor voorbeelden raadpleeg de afbeeldingen van asbesttoepassingen op de website van Kenniscentrum InfoMil.

Hoe kan ik asbest herkennen?

Asbest is meestal te herkennen aan de vezelachtige structuur. Vaak heeft het een witte tot lichtgrijze kleur. Wilt u weten waar u asbest in en om het huis tegen kan komen? Kijk dan op de Asbestwegwijzer.

Om zekerheid te krijgen of u te maken heeft met asbest, kunt u het beste een materiaalanalyse laten doen door een laboratorium. Aan de buitenkant van een product is vaak niet te zien of het asbesthoudend is. Schakel hiervoor een deskundig adviesbureau of een geaccrediteerd laboratorium in.

Wanneer werd het toepassen en het gebruik van asbest verboden?

In 1993 kwam er een verbod op de verkoop en op het gebruik van asbest. Meer relevante jaartallen en wetteksten vindt u op de webpagina van Kenniscentrum InfoMil:
Verboden toepassen asbest

Waar is asbest toegepast?

Ongeveer 80 procent van alle asbest is gebruikt in de bouw. Het meeste in de vorm van asbestcementproducten. En ongeveer 70 procent van de asbestcement golfplaten is toegepast in de agrarische sector.

Buiten de bouw is asbest onder andere toegepast, tot 1993, in remvoeringen en koppelingsplaten van auto’s, in treinen, schepen, procesinstallaties, gas- en waterleidingbuizen, wegen en consumentenproducten.

Asbest en werk

Wat moet ik doen als ik asbest aantref tijdens werkzaamheden?

Werkgevers moeten maatregelen nemen om blootstelling aan asbestvezels te voorkomen. Komt u in uw werk asbest tegen? Meld dit dan bij uw werkgever.

Welke verplichtingen heb ik als werkgever bij aanwezigheid van asbest?

Is er mogelijk asbest aanwezig op de werkplek en is er een kans op besmetting door asbestvezels? Dan moet u als werkgever maatregelen nemen. Zo moet u de werkplek bijvoorbeeld afzetten. Vervolgens laat u een gecertificeerd bedrijf  een asbestinventarisatie uitvoeren. (Hier ook weer verwijzen naar GGD en VWBT handreiking?)

Op de plekken waar een directe kans op besmetting is of waar het risico bestaat dat asbestvezels vrijkomen op de werkplek, moet u het asbest door een gecertificeerd bedrijf laten verwijderen.

Let op: door werkzaamheden zoals boren, zagen en schuren kan asbesthoudend materiaal beschadigen waardoor asbestvezels vrijkomen.

De verplichtingen en bijbehorende maatregelen staan in het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) en de Arbeidsomstandighedenregeling (Arboregeling)

 

Hoe voorkom ik blootstelling aan asbest op het werk?

Het meeste asbest zit op dit moment nog in gebouwen van voor 1994. Asbest vormt een risico als asbestvezels vrij kunnen komen. Bijvoorbeeld als er werkzaamheden (schuren, boren, zagen en breken) in een gebouw plaatsvinden.

Voor de start van renovatie- of sloopwerkzaamheden moet een gecertificeerd bedrijf het asbest inventariseren
Kunnen asbestvezels eenvoudig vrijkomen, bijvoorbeeld door beschadiging of verwering? Dan laat u het asbest saneren door een gecertificeerd bedrijf